Πάντα δίπλα σας
Η ΕΛΜΕΤ τηρώντας άρτια τον ευροκώδικα 3
για τον σχεδιασμό κατασκευών από χάλυβα και τον ευροκώδικα 4 για τον σχεδιασμό συμμεικτών κτηριακών κατασκευών καθώς και τον ΕΑΚ2003 (ελληνικός αντισεισμικός κανονισμός) σχεδιάζει και υλοποιεί κάθε έργο με κοινό παρονομαστή πάντα

Ασφαλεια

Οικονομια

Λειτουργικοτητα

Αισθητικη

Οι υπηρεσίες μας

Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας συνιστάται στα ακόλουθα:
  • Μεταλλικά κτίρια
  • Λυόμενους οικίσκους
  • Μεταλλικές κατοικίες
  • Πατάρια- σύμμεικτες κατασκευές
  • Κουφώματα αλουμινίου
  • Στέγαστρα μικρών και μεγάλων διατομών
  • Πεζογέφυρες
  • Αίθουσες εκδηλώσεων