Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Ελευθεροχώρι Ιωαννίνων

  • ΤΥΠΟΣ : Μεταλλικά Κτίρια
  • ΕΤΟΣ : 2019
  • ΠΕΡΙΟΧΗ : Ιωάννινα